Menter Antur Cymru, yn falch o gyflenwi contract cefnogaeth Busnes Cymru ar draws Canolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru

Cymraeg language logo

Cychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes gyda Busnes Cymru

Mae gennym dîm o gynghorwyr profiadol a all gynnig cyngor ar bob agwedd o gychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes.

Rydym yn cynnig gweithdai a weminarau rhithiol i roi rhagflas a gallant gynnwys pynciau Cychwyn a Rhedeg Eich Busnes, Cyllid, Marchnata, Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd.

Bydd ein Swyddogion Cysylltiadau Cwsmeriaid yn cynnal ymgynghoriad dros y ffôn gyda chi er mwyn asesu eich anghenion a rhoi pecyn cymorth ar waith a all gynnwys cefnogaeth un i un gan Gynghorydd Busnes profiadol.

Fel arfer, bydd y Cynghorydd Busnes yn adolygu eich syniad ac yn cynnig cyngor ar gynllunio ac ariannu busnes, cynnig cefnogaeth gyda marchnata a gweithrediadau er mwyn eich cyfeirio at gynghorwyr arbenigol a gwasanaethau eraill y llywodraeth.

Button's image

Tyfu eich busnes

Efallai eich bod eisoes wedi cychwyn eich busnes neu’n gwmni wedi’i sefydlu gyda hanes masnachu. Gallwn eich helpu i dyfu a nodi cyfleoedd. Yn ddiweddar, fe wnaethom helpu rhoi nifer o fusnesau mewn cysylltiad â chymorth y llywodraeth yn ystod Argyfwng COVID-19.

Bydd ein cynghorwyr yn fwy na pharod i adolygu cynlluniau busnes a chyllid a’ch cyfeirio at ein tîm arbenigol. Gellir darparu’r gwasanaeth hwn yn rhithiol er mwyn sicrhau parhad y gwasanaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Gall ein cynghorwyr profiadol weithio gyda chi i...

 • Archwilio cyfleoedd tendro
 • Dechrau neu ehangu masnachu rhyngwladol
 • Lleihau eich effaith ar yr amgylchedd ac arbed costau
 • Recriwtio a rheoli staff gan gynnwys datblygu contractau cyflogaeth
 • Deall gofynion treth a chadw llyfrau

Cymorth i gychwyn, rhedeg a thyfu eich busnes

 • Cam 1
  Archebwch le ar weithdy sy’n archwilio’r camau ar gyfer sefydlu a rhedeg busnes llwyddiannus
 • Cam 2
  Trefnwch sesiwn un i un gyda chynghorydd busnes profiadol am gefnogaeth arbenigol diduedd

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rheolwr Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Kelly Gadd

[email protected]
01267 233749

Astudiaethau achos

Gogledd Cymru

Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru

Dafydd Evans

[email protected]
01745 585025

Astudiaethau achos

Holwch am ein cefnogaeth arbenigol...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction