Mae hon yn fenter Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd trwy Antur Cymru

Cymraeg language logo

Nodweddion yn cynnwys…

Nod cynllun Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yw helpu pobl yng Ngheredigion i wireddu eu potensial. Mae ein rhaglen Sgiliau Newydd Dechrau Newydd yn helpu unigolion i ystyried cyfleoedd hunangyflogaeth, hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth. Byddwn yn gweithio gyda chi i oresgyn unrhyw rwystrau rydych yn eu hwynebu trwy ddefnyddio dull hyfforddi wedi'i deilwra.
Gweithdai am ddim, a sesiynau un-i-un yng Ngheredigion, Hefyd mynediad i leoliadau masnachu manwerthu am ddim ar y stryd fawr yn nhrefi Ceredigion ar gyfer busnesau newydd sydd am roi tro ar fasnachu yn ogystal ag ennill sgiliau a phrofiad manwerthu mewn amgylchedd â chymorth.

  • Gweithio gyda chleientiaid i nodi eu hamgylchiadau penodol ac unrhyw rwystrau a all godi
  • Defnyddio dulliau priodol i asesu anghenion hyfforddi a datblygu’r cleientiaid
  • Hyfforddiant yn rhad ac am ddim
  • Cyfle i fenthyg cyfrifiadur Chromebooks
  • Helpu cleientiaid i fagu hyder a hunan-barch
  • Cefnogi cleientiaid i greu syniadau busnes ac asesu eu hyfywedd
  • Galluogi cleientiaid i gael mynediad at rwydweithiau cefnogol
  • Mynediad i siopau dros dro yng nghanol y dref i roi tro ar fasnachu
Rheolwr y Rhaglen

Julie Morgan

Ymgynghorydd Busnes & Cyflogadwyedd

Nicola Griffiths

Ymgynghorydd Busnes & Cyflogadwyedd

Michelle Ryell

Gweinyddwr Prosiect

Sarah Powell-Barker

Ceredigion County Council 2
UK Government
New Skills New Start

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am Sgiliau Newydd Dechrau Newydd...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction