Gofod Masnachu Aberystwyth ar S4C.

Gofod Masnachu Aberystwyth ar S4C

S4C yn rhoi sylw i’r cyfle I brawf-fasnachu am ddim ar y stryd fawr.

🎥 Diolch o galon i’r criw o S4C am roi sylw i waith caled y masnachwyr lleol yn ein Gofod Masnachu yn Aberystwyth.

Mae’r Gofod Masnachu yn cynnig lle i fusnesau bach yng Ngheredigion i brawf-fasnachu yn rhad-ac-am-ddim a chyfle i’w cynnyrch gael eu gweld gan gwsmeriaid ar stryd fawr boblogaidd.

📺 Bu criw o’r rhaglen Prynhawn Da yn ffilmio yng ngofod masnachu Dechrau Newydd Sgiliau Newydd i ddysgu mwy am y prosiect a chlywed gan rai o’r masnachwyr eu hunain.

Os hoffech chi gefnogaeth i droi syniad neu gynnyrch yn fusnes proffidiol neu i holi am y gofod masnachu, cysylltwch â ni.

New Skills New Start – support in setting up new businesses in Wales (anturcymru.org.uk)

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction