Purah Candles, Llanelli

Gadawodd Helen Williams ei swydd dysgu hanes, cyn mentro a chychwyn ei busnes ei hun. Mae ei chanhwyllau Purah o’r radd flaenaf i’w gweld yn rhai o siopau manwerthu mwyaf nodedig Cymru, ond dechreuodd ei thaith gyda chymorth Busnes Cymru. Roedd hi wedi’i lleoli yn Llanelli, yn fam brysur a oedd yn gweithio amser llawn ac yn wynebu cyfnod tyngedfennol o ran ei swydd dysgu newydd. Penderfynodd fynd i un o weithdai Busnes Cymru sef ‘Cychwyn a rhedeg eich busnes’ a dyma ddechrau ar y gefnogaeth a dderbyniodd Helen sy’n cynnwys:

  • Cefnogaeth un i un gan Gynghorydd Busnes Cymru profiadol
  • Cyngor ynghylch enwi a brandio
  • Mynychu gweithdy Cychwyn a Rhedeg eich busnes
  • Mynychu gweithdy cadw llyfrau
  • Mynychu gweithdy Marchnata

 

Mae Canhwyllau Purah ar gael nawr mewn dros 30 o siopau manwerthu safon uchel ar draws Cymru a Lloegr.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction