Icon

Datrysiadau TG

Mae Telemat yn darparu ystod eang o ddatrysiadau TG i fusnesau ar gyfer bob sector ar draws Cymru.
Icon

Ymgynghoriaeth Busnes

Mae Antur Cymru yn darparu help llaw gyda gwasanaethau ymgynghori arbennigol.
Icon

Cysylltwch

Mae ein tîm o arbennigwyr yn medru helpu gyda busnesau presennol a busnesau newydd.
Croeso i

Menter Antur Cymru - yn gweithio i gefnogi busnesau a chymunedau Cymru am dros 40 mlynedd

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy'n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Mae Menter Antur Cymru hefyd yn rheoli Cronfa Fferm Wynt Brechfa.

Antur Cymru Business Support with Telemat IT Support

Gwasanaethau Ymgynghori Masnachol

Wedi'u Teilwra i'ch Anghenion.

Antur Cymru Business Support with Telemat IT Support

Mae gan Fenter Antur Cymru nifer o Ymgynghorwyr profiadol y gallwch eu comisiynu i weithio gyda’ch busnes ar un prosiect yn unig neu drwy gynnig cefnogaeth barhaus a hynny mewn ffordd hyblyg ac ar eich telerau chi. Golyga hyn y gall eich busnes elwa o'r arbenigedd mewn gwasanaethau megis marchnata mewnol, AD, neu TG heb orfod wynebu’r costau cysylltiedig â chynnal y gwasanaethau hyn gan osod y llwyfan iawn i’ch busnes i dyfu. Gall y gefnogaeth amrywio o rôl y ffrind beirniadol, gwerthuso cynlluniau busnes, strategaeth, ategu rhagdybiaethau hyd at fonitro a chymorth ymarferol i weithredu.

Gall eich busnes alw ar ein profiad i dyfu eich busnes a phan fydd yr amser yn iawn, sicrhau eich bod yn cyrchu'r cyfleoedd a gyflwynir ar ddiwedd eich cylch busnes, trwy strategaethau ymadael wedi’u trefnu ac sydd wedi'u cynllunio i gynyddu gwerth eich busnes i'r eithaf. 

Antur Cymru Business Support with Telemat IT Support

Cefnogaeth TG i Fusnes trwy Telemat

Rhan o Fenter Antur Cymru

Mae gan Fenter Antur Cymru nifer o Ymgynghorwyr profiadol y gallwch eu comisiynu i weithio gyda’ch busnes ar un prosiect yn unig neu drwy gynnig cefnogaeth barhaus a hynny mewn ffordd hyblyg ac ar eich telerau chi. Golyga hyn y gall eich busnes elwa o'r arbenigedd mewn gwasanaethau megis marchnata mewnol, AD, neu TG heb orfod wynebu’r costau cysylltiedig â chynnal y gwasanaethau hyn gan osod y llwyfan iawn i’ch busnes i dyfu. Gall y gefnogaeth amrywio o rôl y ffrind beirniadol, gwerthuso cynlluniau busnes, strategaeth, ategu rhagdybiaethau hyd at fonitro a chymorth ymarferol i weithredu.

Gall eich busnes alw ar ein profiad i dyfu eich busnes a phan fydd yr amser yn iawn, sicrhau eich bod yn cyrchu'r cyfleoedd a gyflwynir ar ddiwedd eich cylch busnes, trwy strategaethau ymadael wedi’u trefnu ac sydd wedi'u cynllunio i gynyddu gwerth eich busnes i'r eithaf. 

Barn Ein Cwsmeriaid

Yn debyg iawn i’r Scarlets, mae cymuned wrth galon holl waith Antur Teifi. Rydym yn falch felly i gydweithio gyda Antur Teifi fel rhan o’n rhaglen ymgysylltu cymunedol wrth gefnogi busnesau.”

Scarlets

Beth am dderbyn ein...

Cylchlythyr

Anfoner cylchlythyr chwarterol Antur Cymru ar ebost i fwy na 9,000 o randdeiliaid busnes a bydd ei gynnwys yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion y cwmni yn Antur Cymru a Gwasanaethau TG Telemat.

Bydd y cylchlythyr hefyd yn rhannu gwybodaeth fewnol am ddiwydiant o ran yr hyn sy’n digwydd gyda busnes yng Nghymru, felly cofrestrwch nawr i dderbyn y cylchlythyr diweddaraf yn rheolaidd.

Lluniau gan: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2019) Cymru Wales – (Castell Caernarfon gyda chychod) NVW-C77-1011-0019; (Bae Caerdydd yn y nos) BWM-C03-1516-2886; (Copa’r Wyddfa) NVW-C155-1819-0055; (Silwét person ar yr Wyddfa) NVW-C147-1819-0076; (Cader Idris) NVW-D24-2021-0105

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2023. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction