Cymraeg language logo

Cefnogaeth TG CLG aml-safle

Mae Gwasanaethau TG Telemat yn dîm hynod fedrus o weithwyr gwasanaeth TG proffesiynol sydd â hanes o gynorthwyo cwsmeriaid ledled Cymru, gan wasanaethu pob sector yn cynnwys gwasanaethau proffesiynol, manwerthu a busnesau trydydd sector yn cynnwys elusennau a mentrau cymdeithasol.  

Ar hyn o bryd, rydym wedi gosod ac yn cynnal Wi-Fi Tref mewn mwy na 22 o drefi yn genedlaethol gan arbenigo mewn gosod gwaith TG o bell a gweithrediadau busnes rhithwir.

Siaradwch â ni heddiw am Gefnogaeth Prosiect, Ymgynghoriaeth TG o Bell, dod o hyd i Ddatrysiadau i Weithwyr o Bell neu becynnau Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLG).

What we can offer you

Support package options:

Some description text for this item

Remote IT Support

from£25/month

Unlimited remote IT support via telephone and email.

on-site IT Support

from£??/month

Limited on-site IT support.

4-hours IT Support

from£55/month

4hrs a month (Subject to contract) IT Support.

Unlimited IT Support

from£75/month

Unlimited remote and on-site IT support from £75/month.

Gyda chymorth Telemat rydym wedi ennill Tystysgrif Hanfodion Seiber ‘Cyber Essentials Certification’.  Mae arddangos y logo yn dangos ein hymrwymiad i ddiogelu data cleientiaid a gedwir gan y cwmni.

– Micropharm, Ian Cameron, CEO

Astudiaethau achos

Holwch am ein gwasanaethau TG...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction