Rydym wedi darparu datrysiadau Wi-Fi i 30 o drefi yng Nghymru

Cymraeg language logo

Datrysiadau Wi-Fi Tref

Gall Telemat gynnig gwasanaethau pennu cwmpas, manylebau, dod o hyd i ffynonellau, gosod a gwaith cynnal parhaus ar gyfer systemau Wi-Fi Tref. Mae ein datrysiadau yn cynnig mynediad llawn i ddyfeisiadau i’r rhyngrwyd mewn lleoliadau cyhoeddus gan gynnwys datrysiadau sydd wedi’u teilwra ar gyfer canol trefi, meysydd awyr, atyniadau ymwelwyr, safleoedd gwersylla a charafanio a nifer o gymwysiadau eraill.

Trwy ein datrysiadau Wi-Fi, all eich lleoliad chi elwa o gynnydd mewn nifer ymwelwyr trwy farchnata, gan hyrwyddo’r wybodaeth ddiweddaraf i ymwelwyr.

Marchnata Tref trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Gall Telemat ddadansoddi data eich Wi-Fi er mwyn deall arferion siopa a llwybrau cerdded / teithio defnyddwyr canol trefi. Medrwn ddarparu data er mwyn cefnogi strategaethau adfywio tref a chynorthwyo i adeiladu cynlluniau marchnata wedi’u teilwra ar gyfer trefi yn seiliedig ar y data.

Medrwn eich cynorthwyo i gyfleu negeseuon gwerthiant allweddol i ddefnyddwyr canol trefi gan dynnu sylw at ddigwyddiadau, siopau, cynigion a rhesymau eraill dros ddychwelyd, trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol.

Astudiaethau achos

Holwch am ein Wi-Fi tref & wasanaethau marchnata...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction