Wi-Fi tref Aberteifi

Fe wnaeth tref farchnad brysur Aberteifi yng Ngheredigion ofyn am wasanaethau ymgynghorol Gwasanaeth TG Telemat er mwyn datblygu gwasanaeth Wi-Fi i’r dref, i ddechrau er mwyn darparu cysylltedd i ymwelwyr a siopwyr rhanbarthol, ond fe wnaeth y prosiect a ddarparwyd gan ein tîm fynd y tu hwnt i’r disgwyliadau cychwynnol hynny. Mae’r datrysiad bellach yn cynnig:

  • Wi-Fi yn y lleoliadau siopa ac ardaloedd ehangach.
  • Olrhain symudiadau ymwelwyr ar draws y dref.
  • Dadansoddi data sy’n medru rhoi manylion am amserau prysur a thawel pan fydd cwsmeriaid yn siopa ac arferion hamdden.
  • Cyfleoedd marchnata uniongyrchol, lle mae ymwelwyr yn rhoi caniatad, trwy ffonau symudol a thabledi.
  • Casglu manylion cyswllt ebost a ffonau symudol trwy feddalwedd rhoi caniatad.

 

Rhoddwyd gwasanaeth marchnata rheolaidd yn ei le er mwyn anfon newyddion ar weithgarwch yn y dref i fwy na 10,000 o bobl (Mehefin 2020) er mwyn denu cwsmeriaid yn ôl.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction