Rydym wedi bod yn arloesi gyda busnesau gwledig a chynnig cefnogaeth TG ers mwy na 40 mlynedd

Cymraeg language logo

Band Eang Gwledig

Rydym yn cefnogi pentrefi gwledig i wneud y gorau o dechnoleg cysylltedd diweddaraf y Cynllun Band Eang Gwledig.

Gall trigolion ymuno i dderbyn Talebau Band Eang Gwledig er mwyn ariannu datrysiadau ar gyfer band eang araf neu lle nad oes band eang yn bodoli, gan ddod â chysylltedd digidol i leoliadau anghysbell.

.

Wi-Fi Fferm

Rydym wedi datblygu pecyn o gefnogaeth Wi-Fi er mwyn cysylltu’r fferm gyfan, o’r ffermdy i’r parlwr godro, gan gynorthwyo ffermwyr i wybod am y diweddaraf o ran technolegau fferm ac er mwyn i’w busnesau fedru rhedeg yn fwy effeithiol.

Holwch am ein pecynnau cysylltedd mewn ardaloedd gwledig trwy lanw’r ffurflen isod.

Astudiaethau achos

Subtitle

Client Case Studies

Some description text for this item

Holwch am ein wasanaeth Band Eang Gwledig...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction