Cymraeg language logo

Meddalwedd a datrysiadau seiliedig ar y cwmwl

Yma yn Telemat, fe wnawn ni gynnal diagnostig TG RHAD AC AM DDIM i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’ch effeithlonrwydd busnes ar y gost isaf, yna fe wnawn ni ddod o hyd i a gosod systemau a argymhellwyd gan hyfforddi eich staff ar sut i’w defnyddio.

Medrwn ddarparu adroddiad heb rwymedigaeth yn argymell datrysiadau sydd wedi’u profi i ddiogelu eich cwmni a’i ddata rhag bygythiadau allanol yn y dyfodol, gan ddarparu hyfforddiant a chyngor ar Seiberddiogelwch.

Medrwn hefyd ddarparu arbenigwr marchnata cymdeithasol er mwyn gyrru eich ymgyrchoedd ar lein. Cofiwch, mae defnyddio cynnyrch seiliedig ar y cwmwl yn lleihau costau i’r busnes gan wella effeithlonrwydd.

Caledwedd TG

Bydd Telemat yn cynnal diagnostig TG RHAD AC AM DDIM er mwyn cwmpasu eich gofynion TG a byddwch yn derbyn argymhellion ar gyfer datrysiadau isadeiledd, systemau a chaledwedd. Medrwn ddod o hyd, cyflenwi a thrwsio caledwedd TG a medrwn adolygu eich systemau TG er mwyn i chi fedru ennill achrediad Seiberddiogelwch. Holwch am ein hyfforddiant a gwasanaethau cefnogi.

Holwch am ein datrysiadau seiliedig ar gwmwl i fusnesau...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction