Mae gennym ymgynghorwyr arbenigol mewn AD a thendro

Cymraeg language logo

Ymgynghoriaeth arbenigol

 • Cefnogaeth AD strategol
  Mae gennym ymgynghorwyr penodol ar gyfer y gwaith hwn sy’n medru darparu amrediad eang o swyddogaethau AD gan gynnwys recriwtio, cadw talent, olyniaeth a rheoli materion yn ymwneud â disgyblu a chwynion.
 • Tendro
  Os yw eich busnes yn meddwl am dendro, mae gennym arbenigwyr all eich paratoi chi ar gyfer yr her a’ch cynorthwyo chi i adnabod ac ymgeisio am gyfleoedd tendro.

Holwch am ein gwasanaethau ymgynghorol arbenigol...


  Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction