Cymraeg language logo

Marchnata, y cyfryngau cymdeithasol ac ymgynghoriaeth gwerthu

Gall ein hymgynghorwyr marchnata profiadol eich cynorthwyo i fod y gorau yn y maes trwy ddatblygu a chyfathrebu’r hyn sy’n eich gwneud chi’n wahanol er mwyn i chi fedru codi uwchlaw’r rheini sy’n cystadlu yn eich erbyn.

Rydym hefyd yn cynnig cynllunio marchnata manwl ar lwyfannau ar lein ac oddi ar, a medrwn hyfforddi eich tîm mewnol i gynnal ymgyrchoedd hyrwyddo yn cynnwys mesur a rheoli gwerthiant mewn modd rhagweithiol. Rydym hefyd yn cynnig pecyn ymgynghorol arbenigol ar frandio a dylunio.

Medrwn eich cynorthwyo chi i..

 • Adolygu eich gweithredoedd marchnata a gwerthu
 • Creu strategaethau marchnata newydd a chalendrau hyrwyddo blynyddol
 • Cynnal ymgyrchoedd ar lein a rhai oddi ar lein gan gynnwys y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Adolygu a rhoi cyngor ar eich CRM a’ch llwyfannau gwerthu
 • Rhoi hyfforddiant i staff mewnol er mwyn diweddaru eu sgiliau yn defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol, CRM a sgiliau cyflwyno

Cymorth arbenigol ar farchnata sector

food industry marketing specialists

Datblygu bwyd ac ymgynghoriaeth brand
Mae tîm arbenigol wrth law i weithio gyda busnesau sydd ar gychwyn, busnesau sydd eisoes yn bodoli neu gwmnïau bwyd sydd yn y camau cyntaf o’u datblygiad. Mae gennym brofiad o fynd â phrosiectau bwyd o’r cam cychwynnol, trwy’r profion bwyd, profi’r farchnad, datblygu’r brand i lansiad llawn ar y farchnad.

tourism growth planning business support
Adolygiadau cynnyrch twristiaeth a chynllunio twf
Mae ein harbenigwyr twristiaeth yn deall yr hyn sydd ei angen i ddatblygu cynnyrch o safon i ymwelwyr gyda synnwyr o le wrth galon y cyngor. Rydym wedi gweithio ar brosiectau niferus o Fwytai gydag ystafelloedd, Gwestai, llefydd i encilio iddynt yn y wlad i fodelau lletya amgen megis‘bunkhouses’.

Atyniad y Bathdy Brenhinol (Royal Mint Experience) yn atyniad newydd ac roedd ceisio adnabod y cyfleoedd y tu allan i’n cynulleidfa graidd yn bwysig i ni. Trwy weithio gyda’r tîm yn Antur Cymru ymgymerwyd â dadansoddiad cynhwysfawr o’r farchnad ac o ganlyniad i hynny crëwyd pecyn mewnwelediad gwych i’r busnes.

 

– David Stock, Pennaeth Atyniad y Bathdy Brenhinol (Royal Mint Experience)

Astudiaethau achos

Holwch am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau marchnata...


  Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

  Contact us

  T: 01239 710 238
  E: [email protected]

  A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

  Cymraeg logo

  AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

  Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction