Y Senedd

Dros y 7 mlynedd diwethaf, Telemat yw’r cwmni a ddewiswyd yn beirianyddion maes TG i’r Y Senedd – swyddfeydd etholaeth Aelodau’r Cynulliad AC. Pan fydd cais yn dod, mae Telemat yn cael gwybod amdano trwy wasanaeth tocyn awtomatig Y Senedd a chaiff technegydd ei alw i wneud y gwaith ar yr amser y gofynnir amdano.

Dewiswyd Telemat trwy broses dendro gystadleuol gan gwrdd â safonau uchel o ran arbenigedd, profiad, amserau ymateb a meini prawf uchel o ran diogelwch. Cwrdd a mynd y thu hwnt i safonau Llywodraeth Cymru o ran hyrwyddo’r Gymraeg, mae pob un o’n technegwyr yn ddwyieithog.

Lluniau gan: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2019) Cymru Wales – (Cardiff Bay with Senedd) SVW-C93-1819-0004

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction