Cyfrifwyr Siartredig LHP

Mae Cyfrifwyr Siartredig LHP sydd a’i bencadlys yng Nghaerfyrddin wedi defnyddio gwasanaethau TG Telemat, i ddarparu Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) cwmni dros y 5 mlynedd diwethaf er mwyn darparu datrysiad gwaith swyddfa o bell i’w staff o 50. Mewn ymateb i argyfwng COVID 19, mae Telemat wedi galluogi’r busnes i fedru gweithio’n llawn o bell o fewn 24 awr yn eu swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd a Llambed. Medrodd LHP barhau i gynorthwyo cleientiaid gyda chyngor amserol yn ystod yr argyfwng gan wneud hynny’n ddi-dor.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction