Gwobrau Busnesau Cymru 2017

Gwahoddir busnesau ar draws Cymru i roi eu henwau ymlaen ar gyfer Gwobrau Busnes Cymru 2017 a noddir gan Prifysgol De Cymru.

Eleni mae yna 10 categori:

  • Ymrwymiad I Gwsmeriaid
  • Ymrwymiad I Ddatblygu Sgiliau a Phobol
  • Rhagoriaeth mewn Cysylltiadau Cymunedol
  • Rhagoriaeth mewn Rheolaeth Amgylcheddol;
  • Rhagoriaeth mewn Marchnata a Chyfathrebu;
  • Busnes Twf y Flwyddyn, Busnesau newydd
  • Llwyddiant trwy Arloesi;
  • Llwyddiant trwy Fasnach Dramor;
  • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 8fed o Ragfyr a bydd y rhai a enwebwyd yn cael eu cyhoeddi  ar ddydd Llun 29 Ionawr.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn Cinio Mawreddog, a gynhelir ar ddydd Iau 8 Mawrth 2018 yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction