GWOBRAU TWRISTIAETH CANOLBARTH CYMRU CYNTAF

Cyhoeddwyd bod Gwobrau Twristiaeth Canolbarth Cymru cyntaf erioed i’w gynnal ym mis Hydref i hyrwyddo diwydiant twristiaeth y rhanbarth a’r busnesau ac unigolion sy’n gyrru’r sector.

Bydd enwebiadau ar gyfer y categorïau yn agor ym mis Mai 2019 gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Theatr Hafren, Y Drenewydd, ar Hydref 17.

Bydd is-gategorïau ar gyfer pob un o’r prif wobrau yn rhoi cyfle i fusnesau llai yng Nghanolbarth Cymru gystadlu ar lefel ranbarthol a chael eu cydnabod yn ogystal,  gyda’r enillwyr cyffredinol yn mynd ymlaen i Wobrau Cenedlaethol Croeso Cymru ym mis Mawrth 2020.

Mae’r Gwobrau’n cael eu trefnu gan Dwristiaeth Canolbarth Cymru, a elwir hefyd yn MWT Cymru.

Ar hyn o bryd mae 12 categori wedi eu cyhoeddi gyda mwy i’w gyhoeddi’n fuan.

 • Gwesty Gorau
 • Gwely a Brecwast Gorau
 • Hunanarlwyo Gorau
 • Gwersylla Gorau
 • Gwasgaru Gorau
 • Atyniad Gorau
 • Gweithgaredd Gorau
 • Digwyddiad Gorau
 • Lle Gorau i fwyta
 • Person Twristiaeth Ifanc y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesi Busnes Twristiaeth
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction