Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019 wedi agor

Mae’r digwyddiad yn cydnabod ac yn dathlu’r amrywiaeth  o fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei redeg gan WalesOnline ynghyd â’r Carmarthen Journal a Llanelli Star.

Noddir  y digwyddiad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’i gynhelir ar nos Wener, Ionawr 18 yng Ngwesty Parc  Y Stradey, Llanelli.

Mae yna 10 categori a dewisir rhestr fer o dri o bob categori yn ogystal  ag un enillydd  a gaiff ei wobryo yn  Busnes y Flwyddyn.

Rhaid i fusnesau weithredu neu wedi eu cofrestru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro. Y dyddiad cau yw 11.59pm ddydd Sul, Tachwedd 25.

Y categorïau yw:

  • Amaeth
  • Gweithgynhyrchu – busnes mawr
  • Gweithgynhyrchu – Busnesau bach a chanolig
  • Manwerthu
  • Gwasanaethau
  • Twristiaeth a hamdden
  • Hyfforddiant a datblygu
  • Adeiladwaith
  • Busnes bach
  • Bwyd a diod

Am ragor o fanylion am bob un o’r categorÏau ewch i:  goo.gl/9trhJq

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction