Amgueddfa Cymru

Diwedd 2017, ymatebodd Telemat i dendr er mwyn darparu system Wi-Fi i 8 o safleoedd Amgueddfa Cymru. Y gofyniad oedd darparu cyfleuster Wi-Fi cyflym i holl safleoedd Amgueddfa Cymru yn cynnwys Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Sain Fagan, Amgueddfa Wlân Cymru yn Nhrefach Felindre a Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.

Cafodd y tendr ei ganmol am arddangos dealltwriaeth lawn o’r hyn a ofynnwyd amdano yn ogystal â darparu manyleb gwell na’r disgwyl o ran yr offer a amlinellwyd. O ganlyniad mae’r amgueddfeydd, yn ogystal â chynnig Wi-Fi cyflym i ymwelwyr a staff ar draws yr ystâd gyfan, hefyd yn medru gwneud defnydd o ddata sy’n perthyn i niferoedd a phatrymau ymwelwyr, a hyd yn oed yn bwysicach na hynny yn cynnig cyfleoedd marchnata er mwyn hyrwyddo digwyddiadau sydd ar ddod.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction