Coles Distillery

Buddsoddodd y teulu Coles lawer iawn o’u harian eu hunain o’u busnes The White Hart yn Llanddarog i adeiladu distyllfa o’r radd flaenaf, a oedd yn caniatáu i nifer o linellau o wirodydd gael eu distyllu ar yr un pryd.

Er eu bod yn fragwyr traddodiadol profiadol, roeddent bellach yn cychwyn ar y prosiect newydd hwn a gofynnon nhw am gymorth busnes cyffredinol.

Arweiniodd y gefnogaeth at:

  • Helpu i nodi ffrydiau ariannu drwy brosiectau Cywain a Bucanier.
  • Yna, derbyn cymorth arbenigol i gynhyrchu rhagamcaniadau ariannol ar gyfer y ceisiadau
  • Cymorth ymgynghori brand pellach i ddatblygu amrywiaeth o Rymiau a Blend Chw
  • Cyflwynwyd ein cynghorydd cynaliadwyedd hefyd i edrych ar y defnydd o gynhyrchion gwastraff a chyngor ar becynnu.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction