Y newyddion diweddaraf am gyllid busnes a chefnogaeth busnes Covid-19

Mae’r wybodaeth isod wedi’i diweddaru ac yn cynnig cipolwg ar y gefnogaeth sydd ar gael ifusnesau sy’n cael eu gorfodi i gau, ynghyd â’r meini prawf cymhwysedd cysylltiedig.

Hyd at £3,000 i fusnesau sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.
Hyd at £5,000 i fusnesau sydd â gwerth adrethol o £12,001 i £51,000.
Bydd busnesau twristiaeth yn gymwys i gael yr un gefnogaeth os yw eu trosiant wedi gostwng 40%.
Mae busnesau mwy sydd â gwerth ardrethol hyd at £150k yn gymwys i gael taliad o £5k.

Oherwydd y cyhoeddiad am y cyfnod clo ar ganol nos neithiwr (Dydd Sul, Rhagfyr 20ed) fe fydd y sefyllfa yn cael ei diweddaru, felly edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru am ddiweddariadau bob dydd.

Mae mwy o wybodaeth am y pecyn cymorth busnes ar gael yn:

www.businesswales.gov.wales/coronavirus-advice.

Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes o Gymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru trwy gynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a phrosiectau adfywio canol tref.

Gyda dros 40 mlynedd yn rhan o dirwedd fusnes Cymru, mae Antur Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ogystal â chynnig ystod o wasanaethau ymgynghori masnachol ac arbenigol.

Os hoffech gael cefnogaeth Ymgynghorydd Busnes Cymru trwy Antur Cymru, cysylltwchâ’n swyddfeydd rhanbarthol:

Busnes Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233749

Busnes Cymru Gogledd Cymru: 01745 585025

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction