Ymgynghori â chymunedau’n fwy effeithiol

Bydd gweithredu’r Ddeddf Gynllunio newydd (Cymru ) 2015 yn golygu y bydd angen deialog effeithiol gyda chymunedau.  Bydd ymgynghori cyn-ymgeisio am ddatblygiadau mawr yn angenrheidiol.  Bydd angen i sefydliadau i ymgynghori’n  effeithiol i ddenu cyllid o dan nawdd Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru –  Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020.

Mae ymgynghori cymunedol effeithiol hefyd wedi cael ei nodi’n elfen bwysig ar gyfer prosiectau a gyflwynwyd i’w hystyried yn rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Bydd rhaid i sefydliadau sgorio’n uchel er mwyn sicrhau cymhwysedd wrth gyflwyno cynigion ar gyfer prosiectau isadeiledd ar raddfa fechan neu ar gyfer ehangu gwasanaethau sylfaenol lleol neu adnoddau cyhoeddus.

Bydd ymgynghori felly yn sianel bwysig ar gyfer casglu gwybodaeth er mwyn cyflwyno’r dystiolaeth angenrheidiol fydd ei hangen wrth brofi consensws cyffredinol o angen yn y gymuned – boed yn y gwaith o ddatblygu cae chwarae neu adnewyddu neuadd bentref.

Gall y dystiolaeth sydd ei hangen ond cael ei gasglu’n llwyddiannus trwy’r broses o ymgynghori sy’n ddibynol ar adnabod y cwestiynau cywir i’w gofyn, sut i’w gofyn a phwy i ofyn.

Mae Canta yn aelod o’r Consultation Institute a gallwn helpu sefydliadau i ddewis y dulliau ymgynghori cywir sy’n briodol i’w hanghenion.

Dyma’r canllaw ry’ ni’n ei ddefnyddio i ddechrau’r broses ymgynghori o fapio rhai o’r cwestiynau holl bwysig.

Canta Consultation Whiteboard

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction