Pam ddylwn i newid fy musnes i fand-eang cyflym iawn?

Gall y syniad o’u busnes gael ei darfu droi perchnogion busnes rhag mabwysiadu band-eang cyflym iawn. Ar yr un gwynt gallent ofyn “Beth sydd o fantais i mi?” Yr ateb yw llawer! Gall band-eang drawsnewid eich prosesau dydd-i-ddydd, gan eu gwneud yn fwy dibynadwy ac effeithlon, ynghyd ag arbed arian i chi. Mae’r rheswm hwn yn ddigon i fusnesau bach ddechrau edrych ar ei bosibilrwydd.

Dywedodd Gareth Jones o Business in Focus, yn Ne Cymru, “Drwy wneud y newid i fand eang cyflym iawn rydym wedi arbed £1800 y flwyddyn ac rydym wedi cynyddu cyflymder ein band eang i 100Mbps o’i gymharu â chyfartaledd cyflymder band eang Cymru o 9Mbps. Mae hyn wedi ein helpu’n enfawr o ran gwella ein gwasanaethau i gleientiaid ac mae wedi gwneud bywyd yn haws i’n holl staff.”

Gallwch helpu eich busnes:

  • Arbed amser ac arian – defnyddio galwadau fideo yn lle teithio i gyfarfodydd.
  • Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid gwell drwy ymateb i’w hymholiadau’n gyflymach
  • Lanlwytho a lawrlwytho dogfennau’n llawer cynt – arbed eich amser chi a lleihau rhwystredigaeth.
  • Torri costau TG drwy ddefnyddio technoleg Cwmwl.
  • Codi ymwybyddiaeth o’ch busnes drwy gyfryngau cymdeithasol effeithiol.

Gwelwch sut mae busnesau yng Nghymru wedi denu cleientiaid newydd ac wedi dod yn fwy proffidiol drwy newid i Fand Eang Cyflym Iawn. Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy. https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction