A fyddai’ch busnes yn elwa o weithiwr wedi’i ariannu’n llawn am 6 mis?

Penodwyd Menter Antur Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer y Cynllun Kickstart sydd newydd ei lansio, ac sy’n gyfle gwaith â thâl 6 mis y gall cyflogwyr lleol elwa ohono.  Mae cynllun y Llywodraeth yn darparu cyfleoedd wedi’u hariannu’n llawn i gyflogwyr roi profiad gwaith i bobl ifanc.

Pwyntiau allweddol:

  • Mae’r cynllun yn agored i fusnesau sy’n gallu cyflogi pobl ifanc 16-24 oed, sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.
  • Mae Menter Antur Cymru bellach yn derbyn ceisiadau gan fusnesau cymwys yn Ne, Gorllewin, Canolbarth a Gogledd Cymru.
  • Bydd Menter Antur Cymru yn rheoli’r broses ymgeisio a gweinyddiaeth y gweithiwr yn ystod y cyfnod cyflogaeth o 6 mis, gan drefnu taliadau cyflog a didyniadau cyflogaeth.
  • Gall busnesau wneud cais am nifer o weithwyr.

Oes gennych chi swydd ar gael yn eich busnes?  Angen cefnogaeth ychwanegol, wedi’i hariannu’n llawn i fasnachu trwy’r argyfwng presennol?

Ffoniwch Menter Antur Cymru nawr ar 01239 710238 a gofynnwch am gefnogaeth Kickstart.  Ebost: [email protected]

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction