Antur Cymru’n edrych nôl dros wythnos wych yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 yn Nhregaron.

Yn y llun: Bronwen Raine, Prif Weithredwr Antur Cymru, Debra Russell Davies, Ymgynghorydd Busnes Cymru a Llinos Price, Ymgynghorydd Busnes Syniadau Mawr Cymru.
Yn y llun: Bronwen Raine, Prif Weithredwr Antur Cymru, Debra Russell Davies, Ymgynghorydd Busnes Cymru a Llinos Price, Ymgynghorydd Busnes Syniadau Mawr Cymru.

Dyna beth oedd wythnos dda i ddiwylliant a rhwydweithio busnes yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 yn Nhregaron a chyfle i dîm Antur Cymru gefnogi criw Syniadau Mawr Cymru ar stondin Llwyodraeth Cymru.

Yn y llun: Bronwen Raine, Prif Weithredwr Antur Cymru, Debra Russell Davies, Ymgynghorydd Busnes Cymru a Llinos Price, Ymgynghorydd Busnes Syniadau Mawr Cymru.

#busnes #tîm #diwylliant #rhywdweithio #Cymru #eisteddfod #entrepreneuriaeth

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction