Pramiau penigamp

Ym mis Tachwedd 2013 penodwyd Antur Teifi I ddarparu’r Gwasanaeth Benthyciadau Dechrau Busnes ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. Erbyn hyn mae 40 o busnesau newydd ar draws y siroedd wedi llwyddo i sicrhau benthyciadau sydd wedi helpu eu busnesau I lwyddo.

Un o’r cwmnïau hynny yw Ickle Bubba. Gwelodd Ickle Bubba olau dydd ar y r union adeg pan ddaeth plentyn cyntaf Fran a Veronica Vaughan i’r byd yn 2011. Roedd chwilio am y pram hollbwysig yn brofi ad a newidiodd fywyd y pâr yn gyfan gwbl – a hynny cyn i’r babi gyrraedd hyd yn oed!

“Wrth accutane ddechrau chwilio am bram, cawsom sioc o weld pa mor ddrud oedden nhw,” meddai Fran. Penderfynodd y pâr ddylunio pram eu hunain – un a fyddai’n debyg i’r brandiau mwyaf blaenllaw ond a fyddai’n costio hanner y pris. Gyda help benthyciad gan Gynllun Benthyciadau Dechrau Busnes Llywodraeth y DU, crëwyd System DeithioGyflawn ‘Stomp’.

Meddai Fran, “Roedd Richard Jones, ein Hymgynghorydd Busnes, o gymorth mawr yn ystod y broses o gyflwyno cais. Roedd ei g yfraniad yn allweddol I lwyddiant y cais”. Mae’r busnes yn ychwanegiad arall sydd wedi cael croeso cynnes yn nheulu Fran a Veronica.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction