Mae Antur Cymru yn cyfrannu tuag at fanciau bwyd ac elusennau adeg y Nadolig

Mae Antur Cymru wedi ail-ddosbarthu gwariant partïon Nadolig eleni trwy roi arian a dodrefn i elusennau yn y cymunedau lle mae’n cyflawni cytundeb Busnes Cymru.  Dyma’r sefydliadau a dderbyniodd cyfraniadau:

Banc Bwyd De Gwynedd

Golau Banc Bwyd Llandysul
Banc Bwyd Caerfyrddin
Uned Gymorth Cam-drin Domestig yn Nhinbych


Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes o Gymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru,
drwy cynnig cyngor busnes ifusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a phrosiectau adfywio canol tref.  Gyda dros 40 mlynedd yn rhan o dirwedd fusnes Cymru, rydym yn darparu gwasanaeth cyngor Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru ynghyd ag ystod o wasanaethau ymgynghori masnachol ac arbenigol.

Carmarthen Food Bank
Antur Cymru Enterprise donate £800 to Wal’s Food Banks at Christmas

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction