Dathlu 25 Mlynedd o Wobrau Lantra Cymru

Mae eleni’n garreg filltir bwysig i Wobrau Lantra Cymru wrth iddynt ddathlu eu pen-blwydd yn 25 oed. Dros y chwarter canrif diwethaf mae Lantra Cymru wedi darparu hyfforddiant a chymwysterau arbenigol hanfodol ar gyfer y diwydiannau amgylcheddol a diwydiannau’r tir.

LANTRA Awards logo

I ddathlu’r garreg filltir hon, mae Lantra Cymru yn cynnal seremoni wobrwyo unigryw i’w chynnal ddydd Mercher, 23 Hydref yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrinod

Meddai  Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Lantra Cymru,

“Mae Gwobrau Lantra Cymru yn rhoi llwyfan ar gyfer cydnabod a dathlu cyfraniadau rhagorol y mae unigolion wedi’u gwneud yn y sectorau amgylcheddol  yng Nghymru.”

Mae’r categorïau’n cynnwys Dysgwr y Flwyddyn y Coleg (dan 26 a dros 26 oed), Dysgwr y Flwyddyn Cyswllt Ffermio (dan 40 a dros 40 oed), Gwobr Arloeswr Fferm, Gwobr Tyfu Cymru, Gwobr Coedwigaeth, Gwobr Ffermwyr y Dyfodol, Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru mewn cydweithrediad  â Gwobr Cwmni Lifrai Anrhydeddus Cymru, Gwobr Goffa Brynle Williams, a Gwobr Cyfraniad  Oes. Mae rhestr lawn o gategorïau a’r  meini prawf ar gael ar wefan Lantra Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadauyw  Awst 30ain. Bydd y beirniadu’n digwydd yn gynnar ym mis Medi gan banel o feirniaid arbenigol.

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Lantra Cymru ac i gyflwyno’ch enwebiadau, ewch i https://www.wales.lantra.co.uk/land-based-learner-year-2019

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction