Cymraeg language logo
Big Ideas Wales Logo

Syniadau Mawr Cymru

Mae’r cynllun yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc i ddysgu egwyddorion busnes, datblygu eu syniadau ac anelu at gychwyn eu busnes.

Bob blwyddyn, mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnal dau benwythnos Bwtcamp Busnes ar gyfer entrepreneuriaid ifanc 18-25 oed.

Mae’r cynllun yn cael ei reoli gan Antur Cymru, ac mae staff yn cynnig cefnogaeth i entrepreneuriaid yn y meysydd canlynol:

  • Gweithdai cychwyn
  • Cefnogaeth un i un
  • Bwtcamp
  • Cyfeirio at gefnogaeth bellach

Ewch i wefan Syniadau Mawr Cymru »

Cysylltu â ni

Drwy ymgysylltu â’r tîm gallwn eich helpu i ddatblygu Map llwybr Busnes.

Cysylltwch â Samantha Allen drwy [email protected]

Mae Syniadau Mawr Cymru wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu’r Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Astudiaethau achos

Cynghorydd Busnes

Samantha Allen

[email protected]
01239 710238

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am Syniadau Mawr Cymru...

Error: Contact form not found.

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction