GWOBRAU BUSNES FSB 2019

Mae’r ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fasnach Dathlu Busnesau Bach 2019 ar agor. Mae busnesau bach a’r hunangyflogedig yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan ac i  ddathlu eu cyflawniadau.  Cyhoeddir enillwyr Cymru mewn seremoni wobrwyo ar 22 Mawrth 2019 a gynhelir yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd.

Mae’r gwobrau’n fodd i ddod i wybod am rai o’r busnesau bach gorau, mwyaf arloesol a mwyaf penderfynol sydd yng Nghymru.

Mae’n agored i bob busnes bach a’r hunangyflogedig yn rhad ac am ddim,  boed yn aelodau cyfredol o’r FSB, neu beidio. Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybod mwy am y gwobrau neu i wneud cais.

 

Dyma’r categorïau:-

 • Busnes Cymunedol y Flwyddyn (Cymru’n unig)
 • Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn
 • Busnes Moesegol a Gwyrdd y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesedd Busnes a Chynnyrch
 • Arloesedd Digidol y Flwyddyn
 • Busnes Meicro’r Flwyddyn
 • Busnes Newydd y Flwyddyn
 • Busnes Cynnydd y Flwyddyn
 • Busnes Teulu y Flwyddyn
 • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn (30 oed ac iau)
 • Cyflogwr y Flwyddyn

 

https://www.fsbawards.co.uk/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction