Gwobrau Twristiaeth Cymru 2018

Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru yn gystadleuaeth sy’n dathlu’r gorau o dwristiaeth Cymru. Maent yn arddangos busnesau twristiaeth Cymru a llwyddiannau’r diwydiant.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ddydd Iau, 8 Mawrth 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd ac rydym nawr yn gwahodd enwebiadau yn yr ystod o gategorïau sy’n cael eu hamlinellu isod.

Dyma gategorïau’r gwobrau:

 • gwesty gorau
 • gwely a brecwast gorau
 • llety hunanddarpar gorau
 • maes carafanau, gwersylla neu glampio gorau
 • atyniad gorau
 • gweithgaredd gorau
 • digwyddiad gorau
 • lle gorau i fwyta
 • cyrchfan orau
 • person ifanc twristiaeth y flwyddyn
 • gwobr arloesi busnesau twristiaeth

Mae’r dyddiad cau ar y 12fed o Ionawr 2018.

Am ragor o fanylion ewch i https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/gwobrau-twristiaeth-cenedlaethol-cymru-2018

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction