Hwb i Wasanaethau Cymorth Busnes yr Iaith Gymraeg

Bydd gwasanaethau cymorth busnes trwy’r Gymraeg yn cael hwb dros y misoedd nesaf gyda lansiad ymgyrch newydd sbon sy’n targedu busnesau ac entrepreneuriaid ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymestyn ei apêl trwy hyrwyddo ei weithdai Cymraeg, sesiynau galw heibio a darpariaeth llinell gymorth ddwyieithog. er mwyn codi’r nifer o bobol sy’n manteisio ar gefnogaeth cyfrwng Cymraeg.

Meddai Dafydd Evans, Rheolwr Gogledd Cymru, Busnes Cymru:

“Mae’r ymgyrch yn rhan o’n nod i annog siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar ein gwasanaethau dwyieithog ac ymgysylltu â Busnes Cymru yn y Gymraeg.

“Ry ni wedi sylwi bod llawer sy’n cymryd rhan yn ein digwyddiadau ac yn derbyn cyngor, yn tueddu i wneud hynny trwy’r Saesneg. Mae llawer ohonynt, serch hynny, yn ddwyieithog, felly ry’ ni am sicrhau bod ein cwsmeriaid a’n darpar gleientiaid yn hollol ymwybodol bod y gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. 

Bydd llawer o’r ymgyrch yn y Gymraeg yn unig, gan dargedu cyfryngau Cymraeg a rhwydweithiau cymdeithasol – dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn. Y gobaith yw y bydd yn cynyddu nifer y bobol sy’n manteisio ar ein gwasanaethau a’n digwyddiadau Cymraeg, gan roi cyfle i’n cleientiaid gyfathrebu â ni yn eu hiaith gyntaf.

“Mae gan Fusnes Cymru gynghorwyr profiadol sy’n siarad Cymraeg a Saesneg, felly mae ein neges yn syml – mae gennych ddewis pan fyddwch chi’n siarad â ni. Rydym am sicrhau bod ein cyngor mor hygyrch â phosib yn y ddwy iaith. “

Mae busnesau sydd â diddordeb mewn cofrestru ar gyfer sesiynau neu weithdai yn Gymraeg yn cael eu hannog i gysylltu â Busnes Cymru drwy’r wefan neu i ffonio’r llinell gymorth ar 03000 6 03000.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction