Mae prosiect “Pop Up Shop” Rhyl a reolir gan Antur Cymru wedi ennill gwobr am yr arddangosfa yn ei ffenestr.

Mae prosiect “Pop Up Shop” Rhyl a reolir gan Antur Cymru wedi ennill gwobr am yr arddangosfa yn ei ffenestr.

Mae prosiect “Pop Up Shop” Rhyl a reolir gan Antur Cymru wedi ennill gwobr am yr arddangosfa yn ei ffenestr.

Roeddem yn ail, gwaith tîm anhygoel @Lovelive.local wedi cynhyrchu arddangosfa ffenestr a gafodd ail wobr.  Llongyfarchiadau i’r enillwyr @britishheartfoundation.

Gwych gweld y prosiect hwn yn mynd o nerth i nerth.  Diolch i bawb sydd wedi cynnig cefnogaeth.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/business/business-support/love-live-local.aspx

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction