Ydych chi’n dechrau busnes? Ry’ ni’n siarad yr iaith!

Ydych chi’n dechrau busnes? Ry’ ni’n siarad yr iaith!
Ydych chi’n dechrau busnes? Ry’ ni’n siarad yr iaith!

Ydych chi’n dechrau busnes? Ry’ ni’n siarad yr iaith!

Mae Busnes Cymru yn darparu hyfforddiant ar-lein a chyngor 1-am-1 o bell gydag ymgynghorydd profiadol i’ch cefnogi wrth i chi ddechrau eich busnes. 

Gallwn eich cynghori ar bob agwedd ar ddechrau busnes yn cynnwys arbenigedd Adnoddau Dynol, Cyllid ac adnabod ffynonellau ariannu.

I ddechrau eich siwrnau i fyd busnes yn y Gymraeg rhowch alwad nawr ar: 03000 6 03000

Rhowch gynnig ar un o weminarau rhad ac am ddim Busnes Cymru – Dechrau a Rhedeg eich Busnes.

Dilynwch y ddolen isod i archebu eich lle.

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweminar-cychwyn-busnes/

I ddarganfod mwy am ein cefnogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ewch i;

https://www.busnesscymru.llyw.cymru

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction