Rob Warlow o Business Loan Services UK yn siarad â Antur Cymru ynglyn a opsiynau cyllid yn dilyn Covid.

Dai Nicholas o Antur Cymru yn siarad â Rob Warlow am ei safbwynt ef, a’r opsiynau sydd ar gael i fusnesau o ran cyllid a rheoli dyledion yn dilyn Covid.

https://anturcymru.org.uk/cy/gwasanaethau-ymgynghorol/codi-arian-a-chyllid-masnachol/

Business Loan Services – Commercial Finance Solutions https://Business Loan Services – Commercial Finance Solutions

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2023. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction