Tŷ Mawr

Prynwyd Gwesty hardd Tŷ Mawr gan Paul Bennett a Melissa Hurley yn Rhagfyr 2019 a defnyddiwyd Gwasanaethau TG Telemat ar y dechrau er mwyn dod o hyd i broblemau gyda’r system Wi-Fi i westeion. Llwyddwyd i wneud y gwaith o bell ar y ffôn gyda chefnogaeth gluniadur er mwyn i’r system weithio. O ganlyniad i’r hyder a ddangoswyd yn lefel y gwasanaeth arweiniodd hyn at:

  • Gosod system Wi-Fi gyflawn a newydd
  • Y cleient i ofyn am gytundeb lefel gwasanaeth i gynnwys cyngor ac ymgynghoriaeth ar feddalwedd a chaledwedd i’r dyfodol
  • Cytundeb Lefel Gwasanaeth i gynnwys cyngor syml ar feddalwedd a chaledwedd ac er mwyn rhoi cefnogaeth barhaol yn ei le

 

Ty Mawr Brechfa Hotel case study

 

 

Ty Mawr Country Hotel Brechfa Wales Logo

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction