Rhoddion i Fanc Bwyd Caerfyrddin

Yn ddiweddar, cyfrannodd aelodau’r staff yn Aberarad bocsus o rawnfwyd i Fanc Bwyd Caerfyrddin fel rhan o ymgyrch o’r enw  #WestWalesCerealDrive

Trefnwyd yr ymgyrch gan Siambr Fasnach De Cymru gyda’r nod o sicrhau bod pobl ifanc yn cael brecwast cyn mynd i’r ysgol er mwyn rhoi’r dechrau gorau iddynt wrth baratoi am ddiwrnod prysur yn yr  ysgol a’u helpu I anelu at fod yn weithwyr, arweinwyr ac entrepreneuriaid  y dyfodol.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction