Cynllunio ar gyfer adferiad ffyniannus, cyfartal a gwyrdd ar ôl pandemig Cofid 19

Mae’r pandemig wedi cryfhau anghydraddoldeb o ran deilliannau iechyd, cyflwr tai, cyrhaeddiad addysgol, cyfleoedd economaidd a llesiant.

I fynd i’r afael â’r materion hyn, cynhaliodd Prif Gyfreithiwr a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles AS, gyfres o gylchoedd trafod arbenigol a gofyn i Ganolfan Polisïau Cyhoeddus Cymru baratoi cyfres o bapurau trafod i amlinellu meysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt.

Mae’r papurau’n trafod materion sy’n bwysig i helpu Llywodraeth Cymru i gynllunio ar gyfer adferiad economaidd a chymdeithasol yn sgîl pandemig Cofid 19 ac yn berthnasol hefyd i wasanaethau cyhoeddus a chyrff eraill sy’n llunio strategaethau adfer.

Lawrlwythwch yr Adroaddiad

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction