Swyddfeydd â dodrefn i’w rhentu yn Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn

Aberteifi

• Dwy swyddfa
• £238.33 y mis yr un (dim TAW) neu £55 yr wythnos
• 2 ddesg ym mhob swyddfa

Castellnewydd Emlyn
Swyddfa 1
• 1 ddesg
• £282.10 y mis heb gynnwys TAW (£338.52 yn cynnwys TAW) neu £65.10 yr wythnos
Swyddfa 2
• Dwy ystafell
• Ystafell 1 sydd â 2 ddesg
• Ystafell 2 sydd ag 1 ddesg
• £338.42 y mis heb gynnwys TAW (£406.10 yn cynnwys TAW) neu £78.10 yr wythnos

Nid yw’r costau’n cynnwys:
• ffôn*
• band eang*
*ar gael drwy wasanaeth Telemat

Caiff y swyddfeydd eu gosod ar brydles gyda thrwydded 6 mis, a bydd angen rhoi 6 wythnos o rybudd cyn terfynu’r brydles.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01239 710238 neu ebostio [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction