Gwobrau Gwledig 2017

Mae tri o fusnesau o Gymru wedi cyrraedd y rownd derfynol  yng Ngwobrau Busnes Gwledig 2017.

Mae Canolfan Ceridwen yma yn Nyffryn Teifi wedi cael ei henwi  yn y categori Busnes Twristiaeth Wledig Orau. ET Landnet, cwmni ynghyngoriaeth ar hawliau tramwy a leolir yn Cross Hands wedi cael ei enwi yng nghategori Gwasanaethau Proffesiynol  Gwledig Orau a Crwst,  becws bach ym Mlaenffos wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Entrepreneur Gwledig y Flwyddyn.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 5 Hydref 2017 ar Stad Gwin Denbies, Surrey.

Pob lwc i’r tri.

I gael mwy o wybodaeth am y gwobrau ac i weld y rhestr lawn ym mhob categori, ewch i www.ruralbusinessawards.co.uk/finalists-2017/

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction