7,000 o fusnesau, 2,000 o swyddi

Mae rhaglen cymorth busnes Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru yn gweithio gyda miloedd o gwmnïau ar draws Cymru i helpu sefydlu busnesau newydd a hybu eraill i dyfu. Mae Antur Teifi yn darparu’r gwasanaeth busnes yma ar ran Llywodraeth Cymru ar draws y wlad o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin.

Thomas Joinery (1)

Trwy’r gwasanaeth hyn a gweithgareddau masnachol eraill, mae Antur Teifi wedi rhoi cymorth i dros 7000 o fusnesau yn ystod y flwyddyn hyd at ddiwedd Mawrth 2015.

Mae’n gwasanaethau i’r sectorau preifat a chyhoeddus hefyd wedi arwain at greu, amddiffyn a llenwi 1889 o swyddi yn yr un cyfnod. Mae Trac, adran gwasanaethau cyflogaeth Antur Teifi, wedi cyfrannu’n helaeth at y ffigwr hwn drwy’r gwaith maent yn ei wneud i ffeindio cyfleoedd i bobl ddi-waith hir dymor i gael profiad gwaith a chyflogaeth o fewn cwmnïau a mudiadau ym Mhowys a Sir Gâr.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction