Brand Cryf ➞ Teyrngarwch ➞ Tŵf

Mae brand cryf yn hanfodol ar gyfer busnesau sy’n cystadlu i sicrhau eu presenoldeb yn y farchnad ac adeiladu teyrngarwch.  Ac nid yw’n golygu logo neu strapline bachog yn unig!  Addewid yw brand.  Addewid i’r cwsmer o hygrededd y cynnyrch.

Calon Wen Advert

Mae Calon Wen yn un o frandiau mwyaf blaenllaw y diwydiant llaeth organig yng Nghymru.  Wedi’i sefydlu yn y flwyddyn 2000 yn Arberth mae’n gwmni cydweithredol gydag aelodau yn ffermio ar draws gogledd a de-orllewin Cymru. Mae brand Calon Wen yn seiliedig ar ei fuddsoddiad yn yr  ethos o ffermio’n  organig.

Drwy’r cenedlaethau mae ffermio bob amser wedi cael ei ddisgrifio fel “ffordd o fyw”. Tirfeddianwyr yn gweithredu fel stiwardiaid yr amgylchedd ar ran cenedlaethau’r dyfodol. Mae ffermio organig heddiw yn nodweddiadol o benderfyniad gwirioneddol y ffermwyr i ddiogelu’r gwerthoedd hynny a diogelu’r ffordd o fyw.

Yn gweithio ar ran Calon Wen, mae strategaeth farchnata Canta wedi ei seilio ar yr hyder sydd gan y ffermwyr yn eu cynnyrch drwy eu prosesau ffermio sydd- yn y bôn – yn golygu cadw pethau’n syml. Mae’r gwartheg yn pori ar borfeydd meillion organig cyfoethog heb eu chwistrellu â chemegau a thrwy hynny’n apelio at y defnyddwyr hynny sydd â diddordeb cynyddol mewn iechyd a bwyta’n iach, yn ogystal â’r rhai hynny sydd yn poeni am faterion amgylcheddol.

Un sydd wedi cadw’r ffydd gyda photensial y farchnad organig yw Dai Miles, Rheolwr Gyfarwyddwr Calon Wen. Meddai Dai, “Fel busnes ry’ ni wedi profi’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau  yr un fath â phawb arall. Ond mae ein hymrwymiad i gynhyrchu llaeth organig o’r ansawdd uchaf ar gyfer defnyddwyr yn dal i fod yr un peth heddiw ag erioed”.

Gyda’r farchnad organig yn ennill tir, mae Dai Miles yn bositif am y dyfodol. “Mae ein hymchwil i’r farchnad yn dangos i ni fod dilysrwydd yn bwysig i ddefnyddwyr. Gyda Calon Wen, oherwydd ein bod yn gweithio’n agos gyda’n ffermwyr, mae defnyddwyr yn prynu ein cynnyrch gan wybod yn union o ble mae’r llaeth yn dod.   Efallai nad yw strapline bachog yn beth drwg wedi’r cyfan.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction