Hilltop Honey

Mae Hilltop Honey yn frand sefydledig sydd wedi ennill gwobrau am fêl…

Beyond Breakout

Daw profiad ystafell ddianc unigryw newydd i’r Drenewydd gyda chefnogaeth Busnes Cymru. …

Splice Cast

Mae Splice Cast yn y busnes o achub bywydau!  Wedi’i leoli yn…

Maggie’s Exotic Foods

Cafodd Margaret Ogunbanwo ei magu a’i haddysgu yn Nigeria. Sefydlodd ei busnes,…

Ty Castell, Caernarfon

Manteisiodd Gareth Fon Jones a Roland Evans ar gyfle i greu busnes…

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction