Coles Distillery

Buddsoddodd y teulu Coles lawer iawn o’u harian eu hunain o’u busnes…

Natural Weigh Ltd

Chloe a Robin Masefield yw perchnogion Natural Weigh Ltd, y siop ‘ddiwastraff’…

Roy’s Cafe

Cysylltodd perchennog Roy’s Cafe, Barir Eydan â Busnes Cymru ddiwedd 2019 pan…

TS Henderson & Co Ltd

Mae TS Henderson & Co Ltd yn gwmni peirianneg fanwl, sy’n arbenigo…

Fusion, Aberteifi

Sefydlodd Carman Yates Fusion yn Aberteifi yn 2017 gyda chefnogaeth Antur Cymru…

Purah Candles, Llanelli

Gadawodd Helen Williams ei swydd dysgu hanes, cyn mentro a chychwyn ei…

Menter gymdeithasol yw Menter Antur Cymru sy’n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau newydd yn ogystal â thwf busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.  Mae’n cynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a chymunedau busnes canol trefi.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2024. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction